Assyrier Utan Gränsers föredrag från Almedalsveckan

För er som inte hade möjlighet att närvara på plats på Gotland eller följa föredraget live på Facebook kan nu se hela föredraget i sin helhet via denna länk:

https://www.facebook.com/AssyriansWithoutBorders/videos/10154719322736220/

Föredraget – om varför det är viktigt att hjälpa minoriteterna i Irak och Syrien – hölls av ordförande Donna-Petra Shaheen och volontär Nohadra Heido som själva varit i assyriernas (även kallade syrianer och kaldéer) ursprungsländer. De berättade om deras egna upplevelser och observationer från ursprungsländerna, och om hur Assyrier Utan Gränser jobbar för att förbättra assyriernas livsförhållanden. Detta var första året som Assyrier Utan Gränser närvarade på Almedalsveckan och det gjordes som en del av Botkyrka kommuns program, ett väldigt uppskattat sådant. Närvaro på tillställningar såsom Almedalsveckan är inom ramen utav en av våra fem grundprinciper – att skapa opinion. Förhoppningsvis kan vi vara med på liknande tillställningar framöver för att göra allmänheten än mer medveten om det som försiggår i assyriernas ursprungsländer.