Assyrier Utan Gränsers namn och logga har registrerats hos Patent- och registreringsverket

Under hösten 2014 ansökte Assyrier Utan Gränser om registrering av namnet Assyrier Utan Gränser, Assyrians Without Borders och loggan hos Patent- och registreringsverket.

Ett beslut om registreringen har kommit och Assyrier Utan Gränser vill tacka advokatbyrån Hannes Snellman som pro bono har arbetat med varumärkesregistreringen. Syftet med registreringen är att skydda Assyrier Utan Gränser från oseriösa aktörer att använda eller på annat sätt nyttja organisationens namn.

Registreringen och skyddet av namnet och loggan innebär i praktiken att den som vill samla gåva kan i likhet med tidigare använda sig av namnet. Loggan får användas om man har ett samarbetsavtal med Assyrier Utan Gränser eller om styrelsen godkänner att loggan får användas i ett kommersiellt syfte.

Har ni frågor kring detta eller vill inleda samarbete med Assyrier Utan Gränser maila gärna till info@awbswe.se