Borgmästaren i Mardin, Turkiet – en av Assyrier Utan Gränsers stipendiater

Assyrier Utan Gränser är fantastiskt stolta över att en av dess första stipendiater, Februniye Akyol, nu är framstående politiker och en av borgmästarna i Mardin, Turkiet. Hon värnar och arbetar för assyriernas framtid i sina ursprungsländer. Läs en intervju med Februniye som visar hennes kamp och engagemang, samt en äldre artikel i samband med att hon år 2009 mottog stipendium av Assyrier Utan Gränser, i länkarna nedan.

Assyrians Without Borders are very proud that one of its first scholars, Februniye Akyol, is now a successful politician and co-mayor of Mardin, Turkey. She is working for the Assyrians that live in the their native home lands. Read more about Februniye in the links to the articles below!

http://www.alaraby.co.uk/english/politics/2015/5/7/one-womans-struggle-for-her-peoples-future

http://www.hujada.com/article_print.php?ar=1401