Ny styrelse i Assyrier Utan Gränser

Assyrier Utan Gränser höll den 26:e April sitt årsmöte för verksamhetsåret 2014.
Läs hela verksamhetsberättelsen här.

Vi vill passa på att återigen tacka samtliga givare, såväl privatpersoner, organisationer och företag, för alla generösa gåvor under året. Ett stort tack riktas även till den avgående styrelsen som gjort ett fantastiskt jobb med att se till att hjälpen nått fram till de utsatta assyrierna i ursprungsländerna.

I samband med årsmötet röstade medlemmarna fram en ny styrelse, från vänster i bild:

Milad Elyo – Ledamot
Donna-Petra Shaheen – Vice ordförande
Sisilya Rhawi – Ordförande
Per Hägglund – Suppleant
Nouhadra Shoumer Dulger – Sekreterare
Maria Sulaiman – Ledamot
Ninos Kurt – Suppleant
Simeli Elyo – Suppleant

Läs mer om styrelsesammansättningen här

Vi önskar den nya styrelsen lycka till i det fortsatta arbetet! Tillsammans kan vi göra skillnad!