Bröderna som ger flyktingbarnen tillbaka deras leende

För ett par veckor sedan bjöds Assyrier Utan Gränser in till Solna Business Center av den dynamiska bröda- och entreprenörs

duon Noel och Niklas Abdayem – skaparna bakom tandborst- och munvårdsföretaget Humble Brush som på rekordtid etablerat sig internationellt som det självklara valet för socialt, etiskt och miljömässigt medvetna kunder.
Brödernas affärsidé är, kort sammanfattad, att för varje såld tandborste, skänker de en ytterligare tandborste till behövande i världen.
Det handlar därmed, som bröderna själva framhåller, om så mycket mer än bara just en affärsidé. Det handlar om en verklig passion för de allra fattigaste och mest behövande och om alla människors rätt till munhälsa – och ett leende.

Just tandvårdsfrågorna, får vi veta, är något som ofta glöms bort i internationellt hjälparbete. Som bröderna Abdayem engagerat förklarar är emellertid tandhälsans implikationer för en persons allmänna hälsotillstånd mycket stora. En dålig tandstatus blir dessutom också ett mycket stort social handikapp som riskerar att låsa många i fattigdom genom svårigheter att få jobb och ett dåligt bemötande liksom även en mycket negativ inverkan på självförtroende och självbild.

En tandborste är något för de flesta av oss så självklart och vardagligt att vi knappt ägnar det en tanke, menar Noel och Niklas. Munvårdsprodukter tillhör samtidigt de allra mest efterfrågade biståndsartiklarna bland flyktingar världen över.

Från Assyrier Utan Gränsers sida var vi därför oerhört glada att få möjlighet att tacka för de mycket generösa donationer av tusentals tandborstar och munvårdsprodukter som Humble Brush gjort och som kunnat distribueras vid våra projekt i både Istanbul och Beirut.

Det går knappast att beskriva glädjen bland barnen i Istanbul när tandborstarna skulle delas ut – som för barnen också
förknippas med en viktig morgon- och kvällsritual, familjeliv och normalitet. Allt tack vare Humble Brush och bröderna Abdayems generositet.

Som de sanna entreprenörer de är uttrycker Noel och Niklas sin otålighet att gå vidare med nya projekt tillsammans med Assyrier Utan Gränser, ett samarbete som nu ska ytterligare utvecklas och stärkas för att ännu fler assyriska flyktingar ska kunna dra nytta av Humble Brushs generösa donationer och stora kunnande inom sitt fackområde.

Noel har blivit så engagerad att han även på plats besökt vårt projekt i Istanbul och barnen där. Nu vill han att fler ska engagera sig och stödja Assyriers Utan Gränsers hjälparbete med bidrag.

Vi inom Assyrier Utan Gränser är oerhört hedrade och glada över samarbetet med ett företag som visat ett sådant socialt engagemang och ansvarstagande som Humble Brush och med dess skapare Noel och Niklas Abdayem samt Carl Mattsson Tennberg- trion som ger flyktingbarnen tillbaka deras leende!