Föreläsning med Önver Cetrez den 23 april

Religion som stöd eller börda bland assyriska Syrienflyktingar i Istanbul…

Assyrier Utan Gränser anordnar föreläsning med Önver Cetrez som är biträdande direktör på Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SFII).

Sedan augusti 2014 pågår ett projekt för de assyriska Syrienflyktingarna som befinner sig i Istanbul i samarbete med SFII. I l flyktingcentret pågår det en rad aktiviteter – i första hand språkstudier – för barn och vuxna. Under projektets gång med aktiviter pågår även forskning avseende flyktingarnas trauma och svaga hälsa med anledning av deras flyktingsituation.

Önver Cetrez – som har sin arbetsort i Istanbul – befinner sig just nu i Sverige och ska redovisa en del av de undersökningsresultat som forskarna har kommit fram till. Resultaten som kommer att redovisas bygger på intervjuer och enkäter bland centrets deltagare.

Datum och tid: 23 april 2015, kl. 19.00

Plats: Sharokinlokalen (en trappa upp),  Assyriska kulturföreningen i Södertälje, Hantverkarvägen 2, Södertälje

 

Varmt välkomna!