GDPR – hantering av personuppgifter

För Assyrier Utan Gränser är våra medlemmar, givare och volontärers förtroende väldigt viktigt. Vi vill att ni ska känna er trygga med att lämna era personuppgifter till oss och värnar däför om en hög nivå av skydd för er personliga integritet.

General Data Protection Regulation (GDPR) har vid detta skede inte undgått någon, det är en ny EU-förordning som ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och gäller i hela EU. Mycket är sig likt men kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter skärps.

För Assyrier Utan Gränser är det en självklarthet att följa alla lagar, regler och riktlinjer som välgörenhetsbranschen omfattas av. Vi har därför vidtagit ett flertal åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter även i fortsättningen är skyddade hos oss och vi tycker det är viktigt att du tar del av dem. I vår Integritetspolicy kan du läsa om dina rättigheter samt hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter när du väljer att ge en gåva till oss, eller samverkar med oss på något annat sätt. Integritetspolicyn hittar du i vårt ”Frågor & Svar”-avsnitt. För direkt åtkomst, klicka här.

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på info@awbswe.com.