Utdelning av stipendier för höstterminen 2018

English further down

Varje år delar Assyrier Utan Gränser ut stipendier till assyriska (även kallade syrianer och kaldéer) studenter från ett eller flera av deras ursprungsländer: Irak, Syrien, Turkiet, Libanon och Iran. I regel delas sex stipendier ut per termin. Denna gång fick vi möjligheten att hjälpa fler studenter tack vare en väldigt generös donation ifrån ett svenskt företag som valde att donera en större summa just för våra utbildningsinsatser i ursprungsländerna.

Stipendierna ämnar underlätta ekonomiskt för assyriska studenter som vill utbilda sig på universitet. Detta är en av våra viktigaste långsiktiga insatser för unga assyrier, något som vi bedrivit i många år nu. Detta uppskattas väldigt mycket av studenterna och deras familjer eftersom att utbildning i dessa länder kostar väldigt mycket, speciellt när man, som de flesta av studenterna, behöver flytta på egen hand till en ny stad för att utbilda sig.

I september delades nio stipendier ut för hösterminen 2018. Åtta av stipendierna gick till studenter i Turkiet och den nionde till en student i Irak. Vissa av dessa studenter har nu regelbundet tilldelats stipendier under deras studietid, deras tacksamhet uttrycks återkommande till Assyrier Utan Gränser och dess givare. Vi värdesätter långsiktiga insatser i ursprungsländerna väldigt högt och kommer därför även i fortsättningen att hjälpa studenterna i den mån vi kan. Tack vare Er givare är detta möjligt.

– – –

Every year Assyrians Without Borders grants scholarships to Assyrian (also known as Syriac and Chaldean) students from one or several of their countries of origin: Iraq, Syria, Turkey, Lebanon and Iran. Normally six scholarships are awarded per semester. This year, we were able to help more youth thanks to a generous contribution from a Swedish company that made a large donation specifically for our efforts in education.

The scholarships aim to ease the financial burden of a university education for Assyrian students. This is one of our most important long-term efforts for young Assyrians which we have carried on for many years. It is truly appreciated by the students and their families as education in these countries can be expensive, especially because most students incur the costs of moving to a new city to go to university.

In September, nine scholarships were granted for the fall 2018 semester. Eight of them were given to students in Turkey and one to a student in Iraq. Some of these youth have now been awarded scholarships on a regular basis and their gratitude to Assyrians Without Borders and its donors is expressed continually. We highly value long-term efforts such as these in our countries of origin and will therefore continue to help students to the best of our ability. This is made possible thanks to your generous donations.