Julbrev 2015

Många är ni givare som har understött Assyrier Utan Gränser med generösa gåvor till de krigsdrabbade assyrierna (även kallade syrianer och kaldéer) i Mellanöstern under det gångna året. Tack vare era gåvor har vi under 2015 kunnat bistå offren för fördrivning och etnisk rensning med bl.a.

• Mat- och hygienpaket till många av de tusentals assyrier som i februari i år tvingades fly från byarna i Khabourregionen i Syrien.

• Mat- och hygienpaket till många av de otaliga assyriska familjer som i juni månad tvingades fly staden Hassakeh i Syrien.

• Matpaket till behövande flyktingar i Irak.

• Utbildning, aktiviteter och psykosocialt stöd till flyktingar från Syrien som befinner sig i Turkiet – med fokus på de särskilt hårt drabbade barnen.

• Skoluniformer och annat utbildningsrelaterat samt lunchmackor till assyriska flyktingbarn från Syrien som befinner sig i Libanon.

• Medicinsk hjälp i form av läkarvård och mediciner via Assyrier Utan Gränsers medicinaktion och ambulerande läkarbil bland flyktingarna i norra Irak.

Vi har nu närmat oss årsskiftet och vintern är i antågande nere i Mellanöstern. Många är de familjer – särskilt utsatta barn, kvinnor och gamla – som gång på gång tvingats på flykt och inte har kunnat hitta en fristad i det egna landet.
Årets sista projekt inför julen och vintern kommer återigen att ägnas internflyktingarna i Syrien och Irak, tillsammans med flyktingarna i Libanon. Med hjälp av din gåva kommer vi bland annat kunna stödja flyktingarna på följande sätt:

• Fortsatt medicinhjälp till de behövande i Irak och en förlängning av medicinaktionen.

• Utdelning av diesel i Syrien för uppvärmning under vintern.

• Rent vatten till skolbarn i Libanon.

Varje bidrag till Assyrier Utan Gränser är ett livsviktigt bidrag till det assyriska folkets överlevnad i sina ursprungsländer och till ett värdigt liv för assyrier på flykt – skänk en julgåva, din hjälp och ditt engagemang gör skillnad!

Klicka här för att ge din gåva