JULKAMPANJ 2012

Värme och omsorg – Syrien

”Vi tar en dag i taget! Vi har inget annat val, våra liv ligger i Guds händer och vi tackar Honom för varje dag som vi överlever. Vi bunkrar så mycket mat som möjligt och överlämnar resten åt ödet”. Det sa en assyrisk mamma av tre när vi frågade henne hur hon mår. Elavbrott, ingen mat eller värme och ingen gas för matlagning, ingen bensin och till och med inget vatten. Vissa dagar köar folk i timmar för att få köpa lite bröd och blir nekade när det väl blir deras tur för att lagret tog slut. Folk berövas allt; trygghet, en framtid och hopp!

Det som började med demonstrationer runt om i landet har nu utvecklats till ett fullskaligt inbördeskrig och även med yttre ingripanden. Assyrierna har drabbats hårt, genom hot, våld, kidnappningar och mord, och de har hamnat i kläm mellan de stora aktörerna. Många har flytt västra Syrien för att bosätta sig i sina ursprungsområden i Hassakes län. Dessa är de mest hjälplösa av alla, de lämnade allt bakom sig och har ingen aning vart de ska ta vägen näst. Många riskerar sina liv och flyr illegalt. Vi är skyldiga dem en utsträckt hand. Låt oss tillsammans visa att de inte är bortglömda.

Humanitär hjälpinsats i Syrien

Tillgången till förnödenheter blir knappare för varje dag och folket lever i ständig oro. Assyrier Utan Gränsers julprojekt syftar till att förse assyrier med mat, medicin och husuppvärmning, el och gas till matlagning, och material till ambulanser. Din hjälp går till följande assyriskt tätbefolkade områden i Syrien; Zalin(Qamishli), Hassake, Tel Tamer, Qabre Hewore och Derik.

Antalet personer som förväntas ta del av hjälpinsatsen beräknas till över 2500 personer. Medicin bedöms räcka till 350 personer, mat kommer att distribueras till över 1700 personer och ca 500 hushåll kommer att förses med värme, el och gas.

35 kr räcker till att bistå en person med mat i en månad.

35 kr skänker värme och el till en person under en månad.

135 kr förser en person med mediciner i en månad.

Assyrierna i Syrien behöver Din hjälp och Din gåva gör stor skillnad. Skicka din julgåva till PG 90 01 21-5 eller BG 900-1215 och märk talongen/meddelandefältet med ”AUG Julkampanj”!

Det sker nu, förändra liv!

Skribent: AUG