Julkampanj – Rullstolar till assyriska flyktingar

Julen är även en tid som förknippas med glädje och gåvor. Vi är övertygade om att också Du vill hjälpa oss att sprida glädjens ljus till assyrier i hemlandet. Många assyrier har tvingats fly från sina hem – bort till ovissheten och främmande länder. Flertalet assyriska flyktingar från Irak befinner sig i grannlandet Syrien, traumatiserade och sårade. De är många gånger fängslade i sina flyktingrum – fängslade på så sätt att de inte har rullstol så att de kan ta sig därifrån.

Personer med funktionsnedsättning och deras familjer hör till de mest utsatta i länder med utbredd fattigdom. Ändå exkluderas de ofta från både samhället i stort och i utvecklingssamarbetet.

Hjälp oss att värna om de mänskliga rättigheterna för funktionshindrade. 1000 svenska kronor är priset för en rullstol. Kanske kan Du vara med och skänka en frihetens gåva till en medmänniska. Frihet i form av en rullstol. Vi på Assyrier Utan Gränser är övertygade om att ”Tillsammans gör vi skillnad”.

Så kan Du ge en gåva

Ge Din gåva via PlusGiro 90 01 21-5 eller Bankgiro 900-1215. Märk talongen Jul. Du kan även bidra via AUTOGIRO.