Kallelse till Assyrier Utan Gränsers årsmöte

Assyrier Utan Gränser utlyser härmed årsmöte för kalenderåret 2012. Under årsmötet kommer AUG att gå igenom förra årets verksamhet och ekonomi.

Datum: 27:e maj 2012. Tid: 12:00-16:00 Plats: Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (AKC), Tomtbergavägen 16, 1 tr, 145 01 Norsborg. Ärende: Årsmöte, AUG.

Motioner och förslag ska sändas till info@awbswe.se senast den 29:e april 2012. Styrelsen ska sända motioner och förslag till medlemmarna senast två veckor innan årsmötet.

Rösträtt tillfaller medlemmar som har erlagt medlemsavgiften i år. Medlemmar erhåller regelbunden information om föreningens verksamhet. Medlemmar kan utträda ur föreningen genom att underlåta att betala medlemsavgiften eller genom att skriftligen meddela styrelsen om sin önskan att utträda. Är du inte medlem kan du bli det genom att betala in medlemsavgiften på 200 SEK senast den 29:e april 2012 på BG 900-1215 eller PG 90 01 21-5. Ange namn, personnummer och e-post samt skriv ”medlem” i meddelandefältet.

Hjärtligt välkomna,

Styrelsen Assyrier Utan Gränser