Kort sammanfattning av matutdelning m.m. i Tellesqof i juni

När Assyrier Utan Gränser fick nyheten om Islamiska Statens (IS) framfart i bland annat Mosul i Irak och folk flydde från sina hem valde Assyrier Utan Gränser att snabbt agera. Utdelning av mat och andra förnödenheter i Irak genomfördes i slutet av juni i år i Tellesqof, Ninevehslätten. Insatsen nådde ca 185 familjer. Vår samarbetspartner Assyrian Aid Society – Irak (AAS-I) implementerade utdelningen och bilder från den insatsen finns på deras hemsida.

Efter denna insats har läget i Irak förvärrats och de assyriska familjer som fanns i Tellesqof och resterande Ninevehslätten blev också tvungna att fly från sina hem, minst 150 000 assyrier bedöms vara på flykt. Assyrier Utan Gränser håller sig ständigt uppdaterad om läget och den humanitära krisen för att få en behovsbild. Behovet av hjälp är enorm.

Assyrier Utan Gränser har satt igång en ny akutinsats till behövande assyrier i Nohadra (Dohuk) som kommer att nå 330 flyktingfamiljer, dvs. mellan 1300 och 1700 individer. Mer om detta framgår underprojekt.

Skribent: Assyrier Utan Gränser