Hjälpinsats för assyrierna i Nohadra med omnejd

Med anledning av den humanitära krisen i norra Irak, med ungefär 200 000 personer som flytt sina hem på grund av Islamiska statens (IS) framfart, ska Assyrier Utan Gränser i dagarna genomföra en koncentrerad hjälpinsats i Nohadra (Dohuk) med omnejd, dit många assyrier (även kallade syrianer och kaldéer) har flytt.

De flesta av flyktingarna saknar grundläggande förnödenheter. Många saknar rimliga sovmöjligheter på grund av brist på husrum, madrasser och filtar och sover ute på gator och i parker. Förnödenheterna som nu kommer att delas ut genom Assyrier Utan Gränsers hjälpinsats är bland annat mat- och hygienartiklar samt madrasser, kuddar och filtar. Varje familj kommer att få tre madrasser, tre filtar och tre kuddar. Insatsen är på 300 000 kr som har öronmärkts till assyrierna i Irak. Hjälpen kommer att nå ut till ca 330 assyriska familjer. Assyrier Utan Gränser samarbetar med Assyrian Aid Society in Iraq (AAS-I), som kommer att implementera hjälpinsatsen. Med hjälp av de öronmärkta gåvorna som har inkommit kommer många assyriska familjer nu kunna överleva och få en förbättrad livssituation.

Hösten och vintern är på väg och därmed även behovet av gasolflaskor, elgenerationer, oljeelement, elektriska kokplattor och andra förnödenheter. Detta gäller både Syrien och Irak, i synnerhet mot bakgrund av att det inte tycks finnas en lösning på problemen i dessa länder. Assyrier Utan Gränser arbetar redan nu med projekt för att hjälpa till med uppvärmningsbehoven. Din hjälp är därför viktigare än någonsin.

För att Assyrier Utan Gränser ska kunna förbättra livsvillkoren för assyrierna i deras ursprungsländer är det mer angeläget nu än tidigare, speciellt med hänsyn till krigen i Syrien och i Irak att Assyrier Utan Gränser erhåller gåvor och bidrag genom autogiro. Det underlättar planering och implementering av stora och långsiktiga hjälpinsatser i ursprungsländerna.

Autogirogivare kan du bli genom att

Skriva ut autogiroanmälan!

Anmäla direkt via internet!

Enskilda bidrag kan du ge genom att göra insättning på PlusGiro: 90 01 21-5 eller Bankgiro: 900-1215.

Du kan också ge din gåva via sms. Skicka sms till 72970 och skriv:

– aug 50 (för att skänka 50 kr)

– aug 100 (för att skänka 100 kr)

– aug 200 (för att skänka 200 kr)

– aug 300 (för att skänka 300 kr)

– aug 400 (för att skänka 400kr)

– aug 500 (för att skänka 500kr)

(Max ca 7% av sms-bidraget går till operatörers och leverantörers avgifter)

Det sker nu, förändra liv!

Assyrier Utan Gränser