Medicinsk hjälp till minst 4500 flyktingar i Irak!

I juni förra året bestämde sig Assyrier Utan Gränser för att satsa på hälsa bland flyktingarna i Nohadra (Duhok) med omnejd. Med hjälp av Dr Meleks hemlandsfond och några företag möjliggjordes inköpet av en minibuss i juli. Månaden senare satte man igång med projektet. Med hjälp av er givare och stora gåvor från bl.a. Hammarby Fotboll och Charity for Humanity har man kunnat åka ut med medicinhjälp 81 gånger, varav 56 olika byar samt flyktingkomplex.
Vi har kunnat nå ut med direkt hjälp till över 11 000 flyktingar, varav 4500 stycken sökte vård. Nedan finner ni en lista över de byar och flyktingkomplex som besökts av Assyrier Utan Gränsers läkarteam.

Tack alla för era gåvor och för att ni har gjort det möjligt att fortsätta med detta viktiga projekt i ytterligare ett antal månader!

Gåvor kan ges via SWISH 1239001215

PlusGiro 90 01 21-5 eller Bankgiro 900-1215 eller

genom att skicka SMS “AUG MÅNAD” till 72970, så bidrar du enkelt med 100 kr per månad. Beloppet dras på mobilfaktura
(Assyrier Utan Gränsers behållning efter leverantörers och operatörers avgifter är 92,86 kr).

 

ACERO flyktingkomplex i  Dohuk
ACERO flyktingkomplex i  Shiyoz
Ainbaqre
Araden
Avzarok
Avzarok Meree
Azakh
Babilo
Badaresh med omnejd
Bagerat
Bajida
Bakhitme
Bakhloja
Bebad
Benatha
Bindwaye
Blejane
Dashqotan
Dashtitakh
Dawodiya
Dehe
Derabon
Deralok
Assyrian Aid Society anläggning
Enishke
Feshkhabour
Garmawa
Gondi kosa
Hizarjot
Jallik
Jedede
Kani balave
Karanjok
Keregavana
Komani
Levo
Mangesh
Maye
Merga Sor
Millabarwan
Navkindala
Perozawa
Qarawola
Romta
Sardarava
semel
Sharafiya
Shiyoz
Shkavdali
Shranish
Shranish i Zakho
soriya
Sorka
Tashish
Tillan
Tin
Zakho flyktingkomplex