Skolbarnens fantastiska insamlingskampanj för flyktingarna!

På initiativ av Assyrier Utan Gränsers ambassadör och grundaren av Candy People, Jacob Youssef, lanseras nu tillsammans med de fantastiska eleverna på Elaf-skolan i Södertälje en insamlingskampanj för att samla in pengar till Assyrier Utan Gränsers hjälpverksamhet.

Det handlar om att barnen genom klassförsäljning av godis som skänks av Candy People ska få möjligheten att i praktiskt handling visa sin solidaritet med den etniska rensningens offer och samla in pengar till assyrier (även kallade syrianer och kaldéer) på flykt i ursprungsländerna i Mellanöstern. Två tredjedelar av intäkterna går direkt till Assyrier Utan Gränser – resten till elevernas klasskassa.

Vi tackar Jacob och Candy People samt elever, föräldrar och skolledning på Elaf-skolan för ett fantastiskt initiativ – och hoppas att många har möjlighet att stödja skolförsäljningen.