Sammanfattning – Assyrier Utan Gränsers årsmöte 2016

Den 16 april ordnades årsmötet för verksamhetsåret 2015.

Efter en genomgång och sammanfattning av förra årets verksamhet och ekonomi kunde det konstateras att minst 93 % av insamlade medel från 2015 gick till behövande i Mellanöstern.

Dryga 1 miljon kr gick till Syrien,
dryga 1 miljon kr gick till Irak,
cirka 150 000 kr gick till Turkiet och
dryga 20 000 kr gick till Libanon.

Årsmötet valde till konsultrådet Gabriel Baryawno och Nimrod Badur.

Årsmötet valde till valberedningen Siduri Poli, Ninib Baryawno och Sargon Donabed. Reserv till valberedningen valdes Isak Betsimon.

Assyrier Utan Gränsers stadgar och grundprinciper har förtydligats av årsmötet.

Tack alla givare och volontärer som möjliggör hjälpen till assyrier i Mellanöstern.