Möte med Sverige EU- och demokratiministern Birgitta Ohlsson

Möte idag med Sveriges EU- och demokratiminister

En av Assyrier Utan Gränsers givare, Ninos Maraha, anordnade ett möte mellan Assyrier Utan Gränser och Sveriges EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson i Södertälje.

Mötet gick bland annat ut på att informera och berätta för ministern om Assyrier Utan Gränsers arbete, den humanitära krisen i Irak och Syrien som assyrierna befinner sig i och hur man kan hjälpa till i Sverige och EU för assyriernas mänskliga rättigheter.

Det var ett givande möte och Assyrier Utan Gränser hoppas att Birgitta Ohlsson ska kunna påverka sina kollegor i regeringen och EU att arbeta för assyriernas rättigheter så att de får en bra tillvaro i sina ursprungsländer.

Assyrier Utan Gränser

Skribent: Assyrier Utan Gränser