Robert Hannah (FP) om Irak, Sverige och svenskarnas ansvar

Hej Robert! Skulle du kortfattat kunna presentera dig själv?

Robert Hannah heter jag, och jag är en 28-årig människorättsjurist och politiker i Folkpartiet. Kandiderar till riksdagen i höst och hoppas med assyrierna i Göteborgs stöd kunna komma in i riksdagen för att driva assyriska frågor. Mina andra politiska hjärtefrågor är flyktingpolitik, bekämpande av utanförskap och mänskliga rättigheter. Är född och uppvuxen i Sverige men kommer ursprungligen från byn Armash i Sheikhan, Ninevehslätten.

Hur bedömer du situationen i Irak just nu, särskilt i norra Irak generellt och för assyrierna specifikt? Och vad kommer ännu mer exil av det assyriska folket ha för konsekvenser?

Iraks korta historia har varit nästan alltid varit våldsam och instabil. Men situationen i Irak har aldrig varit så kritisk som den är just nu. De dominerande grupperna bedriver sekterisk politik och samtidigt har landet en icke-fungerande statsapparat och militär, vilket gett plats för terroristerna i ISIS. Tyvärr är den assyriska gruppen så svag att våra bröder och systrars öden ligger i andras händer, men inga av dessa händer har assyriernas rättigheter som en prioritet. Det är survival of the fittestsom gäller. Det finns en stor risk att assyrierna etniskt rensas för gott från Irak. En exodus av de få assyrier som finns kvar i Irak kommer leda till att en av världens äldsta civilisationer och världens äldsta kristna folk utplånas från Mellanöstern på mindre än 100 år. Det är en stor kulturell förlust för mänskligheten och för Mellanöstern som historiskt sett har byggt på mångfald. För det assyriska folket vore det ödesdigert, som på längre sikt kommer att ha svårt att överleva som folk. Språk, kultur, musik, dans och traditioner förutsätter idag att det finns politiskt valda ledare och en nation som ser efter folket. Ninevehslätten är enligt min mening assyriernas sista chans till att få ett självstyre.

Vad anser du att en eventuell annektering av Ninevehslätten till kurdiska regionen kan innebära för assyrierna? Finns det fördelar?

Assyrierna har, baserat på regionens våldsamma historia, helt förståeligt svårt för att lita på något annat folk. Den uppenbara fördelen för tillfället är att KRG hittills har visat sig bäst på att erbjuda assyrier skydd. Men ett folk måste kunna leva också. Med den information som finns just nu går det inte att utgå ifrån något annat än att det är en regelrätt annektering som KRG är ute efter – utan möjlighet för självstyre för assyrierna. KRG:s officiella inställning har varit att alla som lever under deras kontroll är “kurdistanier”, de assyriska partierna motarbetas och många assyrier som lever i KRG redan klagar på exproprieringar av assyrisk mark, maktlöshet och påtvingad kurdifiering. KDP:s försök att byta ut Alqosh demokratiskt valda ledare häromveckan talar för sig självt att rädslan är befogad. Men kurdernas ledare kan ge garantier för att minska rädslan. Det krävs exempelvis att assyrierna tillåts att själva bestämma över Ninevehslätten (självstyre) utan kurdisk inblandning, och att man garanterar att man inte kommer bedriva en kurdifieringspolitik. Kurderna måste ge garantier att de inte tänker behandla assyrierna som kurderna och assyrierna behandlats av turkar och araber. Det inkluderar bl.a. status för det assyriska språket, religionsfrihet och försäkran mot stöld av mark. Därtill måste assyriska politiska partier tillåtas verka fredligt och demokratiskt.

Kan Sverige sätta press på irakiska och kurdiska regeringarna samt det internationella samfundet för ett bättre skydd för assyrierna på Ninevehslätten?

Irak är en failed state. Man kan inte garantera sina medborgares säkerhet. Det är därför svårt att få regeringen som dels är starkt Shia-sekteristiskt, dels inte har någon kontroll över Nineveh, att göra något för assyrierna. Det internationella samfundet måste först stärka Iraks regering. Inget talar för att det kommer att hända. Sverige kan dock sätta press på den kurdiska regeringen samt det internationella samfundet att skydda Iraks minoriteter som particulary vulnerable groups. Det kräver uttalanden och besök från svenska ministrar och företrädare för staten samt andra svenska partier för att pressa regeringen att skydda just dessa grupper. För att få dem att göra det krävs att man har en stark lobby här i Sverige, bl.a. inom de politiska partierna. Folkpartiet har ett landsmötesbeslut från 2010 som särskilt säger att partiet ska uppmärksamma den etniska rensningen av assyrier i Irak i internationella samfund.

Vad gör Folkpartiet och svenska regeringen/riksdagen i dagsläget för att kontrollera situationen, sätta press på de lokala regeringarna samt internationella aktörer och säkerställa att Iraks civila befolkning i allmänhet och assyrier i synnerhet får skydd?

Det görs inget officiellt från regeringen eller något svenskt parti. Utrikesminister Carl Bildt har hittills skrivit en tweet på Twitter om kristna kyrkor i Mosul. Han nämner inte ens assyrier. Det kan vara så att saker sägs bakom stängda dörrar för att skydda Iraks minoriteter – men det tvivlar jag starkt på. Enskilda politiker har uttalat sig i frågan och det är mest sannolikt att de kommer att uttala sig i frågan – t.ex. Ninos Maraha och Olle Wästberg (FP) i Aftonbladet och Yilmaz Kerimo (S) i en fråga till Carl Bildt.

Hur kan det civila samhället i Sverige effektivt driva fram assyriernas rättigheter nämnda ovan?

Lobbyarbete kan inte bara bedrivas när det är kris. Kaffe-och-kaka-föreningar har styrt alldeles för länge och goda kontakter som man borde ha med det svenska civilsamhället saknas till stor del. Men Assyriska riksförbundet har de senaste åren gjort en stark förbättring. Det svensk-assyriska civilsamhället måste fortsätta informera svenska och internationella medier om assyriernas situation i Irak för att folk ska få information om vad som händer och därigenom kräva av regeringen att prioriterar frågan. Den assyriska rörelsen måste även arbeta mycket mer effektivt och lyfta fram duktiga talespersoner som kan representera folket i dessa frågor.

Hur viktigt tycker du att Assyrier Utan Gränsers arbete är för assyrier både i Sverige och i Irak?

Assyrier Utan Gränsers arbete är viktigt. Det ger en möjlighet för frustrerade svensk-assyriska ungdomar att kunna engagera sig på något sätt samtidigt som det ger frukter för utsatta assyrier. Allra viktigast är ändå att assyrierna i Irak genom stödet från Sverige inte känner sig helt utelämnande, och att de vet att det finns människor som bryr sig om dem.

Tack Robert Hannah för dina svar och synpunkter!