UNGDOMENS INSAMLINGSGALA GAV STOR DONATION TILL ASSYRIER UTAN GRÄNSER (english text below)

Ännu ett offensivt initiativ från ungdomsorganisationer i nära samarbete med andra kulturföreningar har resulterat i en stor och viktig donation till Asyriers Utan Gränsers hjälparbete bland flyktingarna. Det rör sig om den välgörenhetsafton som arrangerades den 20 mars i år av Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm, Assyriska Ungdomssektionen i Södertälje, Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige, Assyrien Kulturcenter, Dolabani Kulturföreningen, Assyriska föreningen i Järfälla och Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka. Tack vare de duktiga och hängivna arrangörerna och de många generösa givarna blev det imponerande insamlingsresultatet hela 56 120 kronor! Ett fantastiskt resultat – och ett mycket viktigt bidrag till våra hjälpprojekt!

Det är särskilt glädjande och uppmuntrande att återigen se ungdomar visa prov på initiativförmåga, organisationstalang och solidaritet med assyrierna (även kallade syrianer och kaldéer) i ursprungsländerna. Samarbetet mellan så många organisationer visar också vad vi kan åstadkomma med gemensamma krafter – tillsammans är vi starka! Stort tack till alla som var med och gjorde detta till en oförglömlig kväll – varje gåva bidrar till att bygga en bättre framtid för assyrierna i sina ursprungsländer!

———————————————————————————————-

YOUTH FUNDRAISING NIGHT RAISED LARGE CONTRIBUTION FOR ASSYRIANS WITHOUT BORDERS

Yet another forward-looking initiative by our youth organizations in close cooperation with other cultural associations has resulted in a large and important donation to the aid work of Assyrians Without Borders among the refugees.

The event is the fund-raising evening organized on March 20 this year by Assyriska Ungdomsdistriktet Stockholm, Assyriska Ungdomssektionen Södertälje, Assyriska Ungdomsförbundet Sweden, Assyrien Kulturcenter, Dolabani Kulturföreningen, Assyriska Föreningen Järfälla and Assyriska Kulturföreningen Botkyrka.

Thanks to the talented and committed organizers and many generous donors the impressive result of the fundraiser was a sum of no less than 56 120 crowns! An extraordinary result – and a vital contribution to our aid projects!

It is especially heartening and encouraging once again to see youth show proof of initiative, organizational talent and solidarity with the assyrians (also called syriacs and chaldeans) in the countries of origin. The cooperation between so many different organizations also shows what we can achieve if we join forces – together we are strong!

A big thank you to everyone who helped make this an unforgettable evening – every contribution helps build a better future for the assyrians in their countries of origin!