Våra hjältar i medicinteamet

Tre dagar i veckan åker vårt medicinteam med hjälp av vår lokala partner Assyrian Aid Society ut till olika byar i norra Irak och ger vård och medicin till behövande – oftast flyktingar som inte har någon möjlighet att ta sig till en läkare och får hjälp. Vi vill presentera våra hjältar som med stort hjärta och ihärdighet som sedan augusti 2015 åker ut med hjälpen. Först ut är Dr Eman Salim. (In English further down).

Dr Eman Salim

– född i Nineveh (Mosul) 1961, och har sedan 1984 arbetat som läkare. Hon är själv en flykting från Nineveh sedan augusti 2014, men talar om att detta inte är första gången som hon har tvingats fly för sitt liv. Redan år 2007 flydde hon från Nineveh till Tellesqof efter kyrkomassakern samma år; flykten skedde efter uppmaning av deras muslimska grannar. Efter ett tag kunde hon och familjen (man och två barn) åka tillbaka till Nineveh. Andra gången de tvingades fly var 2010 efter hot och oroligheter mot assyrier i hennes hemstad. Och slutligen år 2014 flydde familjen återigen efter IS intåg. Hon lämnade sin klinik med alla tillbehör, viktiga dokument och annat bakom sig.

Dr Eman berättar att hennes namn Eman betyder tro. När hon tog emot t.ex. muslimska patienter blev hennes namn och tro ifrågasatt. Patienterna kunde säga att folk med annan religion än islam inte har ”eman/tro” och att hon som kristen var en hycklare med det namnet och borde byta namn. Sådana påhopp var rätt vanliga i hennes gamla hemstad Nineveh, men ingen vågade säga emot pga., rädsla för våld och terror. Hon brukade alltid hålla tyst och gå vidare med sitt arbete istället för att riskera att få sitt hus eller kliniken vandaliserat. På fråga vad hon känner inför sitt arbete med medicinprojektet och om hon för ett tag hinner glömma sin situation säger hon: ”Det är kul att göra det jag älskar dvs. att hjälpa andra”.

Det sker nu, förändra liv!

Gåvor och stöd till projektet kan ges via SWISH 1239001215

PlusGiro 90 01 21-5 eller Bankgiro 900-1215 eller

genom att skicka SMS “AUG MÅNAD” till 72970, så bidrar du enkelt med 100 kr per månad. Beloppet dras på mobilfakturan. ( (Assyrier Utan Gränsers behållning efter leverantörers och operatörers avgifter är 92,86 kr).


Three days a week our medical team with the support of our local partner Assyrian Aid Society visits different villages in northern Iraq and provide care and medicines to the needy – mostly refugees who have no opportunity to get to a doctor and get help. We want to present our heroes with big heart and tenacity who since August 2015 go out with the help. First is Dr. Eman Salim.

Dr Eman Salim

– born in Nineveh (Mosul) in 1961, she has been working as a doctor since 1984. She is a refugee from Nineveh since last year, but tells us this is not the first time she has had to flee for her life. Already in 2007 she fled from Nineveh to Tellesqof, following the church massacre of that same year; she was urged to flee by her Muslim neighbours. After a while she and her family (husband and two children) were able to return back to Nineveh. The second time they had to flee was in 2010, following unrest and threats against Assyrians in their home town. Finally, in 2014 the family again had to escape following the Islamic State (IS) take-over. She had to leave behind her clinic with medical instruments, important documents and all that was in it.

Dr Eman tells us that her name, Eman, means faith. When she met Muslim patients, her name and faith used to be questioned. These patients could say that people with a different religion than Islam do not have ”eman/a faith” and that as a Christian she was a hypocrite to make use of that name and that she should change it. Such verbal abuse was rather common in her old home town Nineveh, but no-one dared to say anything of fear of violence and terror. She used to always keep quiet and continue with her work, instead of risking to have her house or clinic vandalized. Asked how she feels about her work with the medical project and if it helps her to momentarily forget about her own situation for a while, she answers: ”It is great to get to do what I love, that is –  helping others!”

 

Want to give gift and live outbroad Sweden?

You can send a gift by Paypal here https://www.paypal.com/se/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=SorUxnG55EAxDNOdpnQCQjs2Nj31LMlq9M2W8JbtDKox4dTlWItrmkhz-2q&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d6625bf1e8bd269586d425cc639e26c6a

or Nordea Bank AB, SE-105 71 Stockholm,

BIC adress NDEASESS, IBAN SE65 9500 0099 6018 0900 1215.