VI ÄR STOLTA ÖVER ATT FÅ PRESENTERA IDROTTSPROFILEN ANDREAS HADDAD SOM AMBASSADÖR FÖR ASSYRIER UTAN GRÄNSER

Elitspelare och fotbollslegend som genom personligt mod och sportsligt föredöme visat på idrottens oerhörda potential att skapa gemenskap och solidaritet och hur ledarskap på och utanför planen kan användas till att väcka aktivt engagemang i vår tids stora humanitära frågor.

Assyrier Utan Gränsers ambassadörer är framstående personligheter inom olika områden som visat ett alldeles särskilt engagemang för vår hjälpverksamhet bland assyrier (även kallade syrianer och kaldéer) i ursprungsländerna och som genom sin professionella verksamhet, sin integritet och sitt personliga föredöme har alldeles särskilda möjligheter att väcka opinion.
Vi är oerhört hedrade att följande ambassadörer för Assyrier Utan Gränser valt att företräda vår organisation i offentligheten och därmed ge röst åt offren för den humanitära katastrofen i Mellanöstern!