Assyrier Utan Gränser på Informationsturné i Göteborg och Jönköping – Nytt projekt presenteras!

INFORMATIONSMÖTE MED ASSYRIER UTAN GRÄNSER

Assyrier Utan Gränser är en av Sveriges ledande hjälporganisationer med fokus på bistånd till Mellanöstern och bedriver sedan ett antal år långsiktiga utvecklingsprojekt i Irak, Libanon, Syrien och Turkiet.

Den eskalerande humanitära katastrofen i Irak och Syrien har samtidigt inneburit att Assyrier Utan Gränser genom sina omfattande kontakter med det lokala civilsamhället kommit att bli en viktig förmedlare av akut katastrofbistånd till de allra mest behövande bland regionens hundratusentals assyriska flyktingar (även kallade syrianer och kaldéer).

Tidigare i år, när de assyriska byarna vid Khabour-floden i Syrien på bara några timmar tömdes på sin befolkning efter anfall av IS, kunde Assyrier Utan Gränser snabbt leverera det allra livsnödvändigaste i form av mat och förnödenheter till de tusentals desperata flyktingarna som fått lämna sina hem med bara kläderna de bar på kroppen.

Assyrier Utan Gränser lanserar nu som nästa steg ett stort projekt med mobil läkarhjälp bland flyktingarna i norra Irak för att på så vis försöka effektivt förbättra det svåra hälsoläget.

Flyktingkatastrofen i Mellanöstern är vår tids stora humanitära tragedi – ta chansen att samtala med våra styrelsemedlemmar och volontärer om deras egna intryck av hjälparbetet bland flyktingarna på plats, om det aktuella läget och hur vi alla kan hjälpa till.

GÖTEBORG: Lördag 6/6 kl 12-14 i Assyriska Föreningen, Diamantgatan 1, Västra Frölunda

JÖNKÖPING: Söndag 7/6 kl 15-17 i Assyriska Turabdinföreningen, Huskvarnavägen 79, Jönköping

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!