Assyriska FF tar tätplats i kampen för att synliggöra flyktingtragedin (english text below)

Det är med oerhörd stolthet Assyrier Utan Gränser härmed kan presentera förverkligandet av en mångårig vision och dröm som nu gått i uppfyllelse – Assyrier Utan Gränsers namn och logga kommer att pryda våra fotbollshjältars matchtröjor och tjäna som en ständig påminnelse om den kamp som fortgår vid sidan av planen, för ett folk på flykt och en framtid i ursprungsländerna för fördrivna och hotade assyrier (även kallade syrianer och kaldéer).

Många av Assyriskas spelare och laget som helhet har sedan länge visat största tänkbara engagemang i flyktingkrisen liksom Assyrier Utan Gränsers hjälparbete mer konkret. Som viktiga förebilder för ungdomen och alla fotbollsälskare är vi därför oerhört glada och hedrade att Assyriskas startelva nu i varje match kommer att bära Assyrier Utan Gränsers emblem – som ett statement och en påminnelse om kampen för flyktingarna.

Stort tack således till Assyriska FF:s ledning, supporters och spelare för enastående generositet och engagemang!

Foto: Assyriska FF

———————————-

Assyriska FF takes the lead in raising awareness about the refugee crisis

It is with immense pride that Assyrians Without Borders can hereby present the realisation of a long-standing vision and dream which has now come true – the name and logo of Assyrians Without Borders will henceforward grace the game jerseys of our hero footballers and serve as a constant reminder of the ongoing struggle outside the football pitch – for a displaced nation and a future in their countries of origin for persecuted Assyrians (also called Syriacs and Chaldaeans).

Many of the players of Assyriska and the team as a whole have continously been showing the greatest possible concern for the refugee crisis as well as interest in the aid work of Assyrians Without Borders more specifically.

As important role models for the youth and all lovers of football, we are tremendously happy and honoured that Assyriska’s starting lineup will wear the Assyrians Without Borders emblem in all games – as a statement and as a reminder of the struggle for the refugees.

We want to thank the Assyriska club leadership, its supporters and players for their outstanding generosity and commitment!