Avvecklingen av bössverksamheten under 2013

Mot nya tider

Genom åren har många företag och organisationer har stöttat och därigenom varit en del av Assyrier Utan Gränser genom att ha haft bössor placerade hos dem. Vi på Assyrier Utan Gränser vill under innevarande år gå mot en ny form av insamlingsverksamhet och kommer därför undersöka möjligheterna att utveckla nya digitala plattformar, som effektiviserar vår verksamhet och förenklar för er givare.

Mer information om detta kommer att finnas på hemsidan under hösten/vintern 2013 när lanseringen planeras vara klar.

Ni kan fortfarande donera pengar genom ett enkelt SMS. Gå in på “Stöd oss” och “För privatpersoner” på hemsidan för mer information om SMS-gåva och andra sätt att stödja vårt arbete för assyrierna i ursprungsländerna.