Den nya styrelsen

Tidigare i vår hade Assyrier Utan Gränser årsmöte. Under mötet valdes bl.a. en ny styrelse och en ny ordförande samtidigt som den tidigare styrelsen avtackades. Ett särskilt varmt tack riktades till Robel Malki, som avgick som ordförande. Robel kommer fortfarande vara delaktig i Assyrier Utan Gränser som konsultråd och kommer således vara behjälplig med sin erfarenhet och drift.

Ny ordförande för denna mandatperiod är Sisilya Rhawi. I styrelsen sitter också Danielle Barsoum, Lovisa Bethmorad, Ninos Kurt, Donna-Petra Shaheen, David Shisha (suppleant) och Ninos Badur (suppleant).

Den nya styrelsen har haft planeringsmöte för att avrunda förra årets verksamhet och planera kommande projekt. Diskussioner förs löpande om att effektivisera organisationen ytterligare på olika sätt. Ni får gärna följa utvecklingen här på vår hemsida eller på vår Facebook-sida.

Assyrier Utan Gränsers styrelse ser fram emot den nya mandatperioden!