Ge flyktingarna chansen till ett liv i hälsa – stöd Assyrier Utan Gränsers läkarhjälp!

Ett år har gått sedan hundratusentals människor på Nineveh-slätten och i Mosul, Irak, drevs på flykt från sina hem av IS och hela städer och byar tömdes på sin assyriska ursprungsbefolkning (även kallade syrianer och kaldéer).

Ett helt folk lever nu under ytterst svåra omständigheter i norra Iraks flyktingläger, i väntan på en oviss framtid.

Efter en mycket hård vinter i utkylda tält och hällande regn är också hälsoläget alarmerande. Särskilt barn, kvinnor och gamla far mycket illa under de svåra hygieniska förhållandena och behovet av tillgång till läkarhjälp är mycket stort.

Assyrier Utan Gränser har därför beslutat att som nästa stora projekt finansiera ett ambulerande läkarteam som ska förse de dryga 8 500 flyktingfamiljerna i Nohadra (Dohuk) med omnejd med vård och mediciner. Teamet kommer att bestå av läkare, sjuksköterska och chaufför. Vårdteamet kommer från Irak, och är delvis hämtade bland flyktingarna själva. De kommer att besöka byarna cirka 2-3 gånger i veckan och därefter sammanställa sitt arbete.

Detta är ett pilotprojekt som i inledningsskedet kommer att pågå i 6 månader. Avsikten är emellertid att sedan förlänga projektet åtminstone ett år.

För våra möjligheter att täcka omkostnaderna för detta projekt – lönerna för läkarteamet, vårdbilen, mediciner och medicinsk utrustning – är Assyrier Utan Gränser helt beroende av DIN GÅVA.

För att kunna arbeta långsiktigt med flyktinghälsan i lägren och garantera att vi också fortsättningsvis har möjligheterna att erbjuda kontinuerlig läkarhjälp vill vi uppmana våra givare att registrera sig som månadsgivare – varje återkommande gåva gör stor skillnad – oavsett summa.

Flyktingkatastrofen i Mellanöstern är vår tids stora humanitära tragedi – visa din solidaritet med den etniska rensningens offer och ge dem chansen till ett liv i hälsa genom att stödja Assyrier Utan Gränsers läkarhjälp.

(Detta projekt ägs endast av Assyrier Utan Gränser och 
har inget att göra med Läkare utan gränsers arbete i Irak)