Nuri Iskandar donerar prissumma till Assyrier Utan Gränser

Assyrien Kulturcenter i Botkyrka har under flera år delat ut ett årligt kulturpris. Detta år beslutade styrelsen att tilldela kompositören Nuri Iskandar priset, med följande motivering:

Malfono Nuri Iskandar har utmärkt sig som en betydande person för den assyriska musiken och dess utveckling med sin djupa musikaliska kunskap och sitt stora engagemang. Hans kulturgärning har varit betydelsefull för assyrierna i många år, däribland medverkanden i assyriska folksånger såsom Kukwo Saffro Habibto, Shlome Shlome La Shafire och Hat L’rhamli m.fl. Han har också medverkat i sångboken Beth Gazo där han bidrog med att skriva noter till sångsamlingen.”

Givmilt nog valde Nuri Iskandar att donera hela prissumman på 5 000 kr till Assyrier Utan Gränser.

Assyrier Utan Gränser vill därför ta tillfället i akt och gratulera Nuri Iskandar till kulturpriset samt tacka för den generösa gåvan.