Uppdatering av Istanbulprojektet

Projektet i Istanbul fortlöper.

Projektet startade för en månad sedan och är ett samarbete mellan AUG (finansiär), forskare från Uppsala universitet och Svenska forskningsinstitutet i Istanbul.

Projektet drivs av Yakup Atug och aktiviteterna leds av frivilliga assyrier i Istanbul och frivilliga bland de assyriska flyktingarna själva. Forskningsdelen leds av Önver Cetrez. Aktiviteter pågår alla dagar utom söndagar, från kl. 11 på morgonen. Aktiviteterna omfattar bl.a. ritning och målning, lek för barn och gruppsamtal av psykolog.

Man kan via en presentation av projektet se bakgrunden till projektet, bilder och vad som hittills har gjorts.

Mer om projektet se här